Number of visits

Thursday, February 10, 2011

Scealta ar na sraide

Tá breis agus coicise fagta go dtí an oll-toghcán agus táimid leath slí trid an cogadh i Loch Gorman. Bhí sé ag cur fearthaine aréir agus do chur ar ceal ag dul timpeall na doraise. Beidh ceathar deág animneacha ar an papeir ar le rogha ár teachtaí Dala . Níl ach bean amhain ar an liosta I Loch Gorman.

Ach is soleir anois go bhfuil troid deacair again chun an dara siochain a bhuacaint ar son Lucht Oibre. Las muigh cursaí airgeadeas níl morán ceisteanna aituil ar phlé san comortas. Mar a duirt Bill Clinton uair amhain “Is é faoi cursaí eacnamaiochta, amadan”, agus tá an ceart aige. Nuair a bíonn triobloid i cursaí gnó, seans mhaith rudaí eile ag cur trí ar an cúinn.

Cúpla blianta ó shin duairt Fine Gael go raibh sé in am rogha a thabairt go dtí daltaí ag an darú leaibheal gaelige a dheanamh ar scoil don Ardteist. Níl fhios agam cén fath é gaelige a roghidear an phartaí. Cathann gach dalta trí abhar a dheanamh ar scoil go dtí an Ard teist; Gaelige, Mata agus Bearlá. Tá fhios agam faoi daltai ón anall atá ag staidear an teanga i Loch Gorman agus ní cloisim aon gearain ó na thuismethoiri faoin gaelige. Anois san toghcán, deireann FG má bíonn an partaí san rialtas go gearfaidh said an gaelige i dó; abhar nua faoi culture agus abhar eile an teanga. Saghas Diddley eye in aghaigh an modh coiniollach!
Ach is é mo bharuil go bhfuil é sin botún mór. Ní ceapaim go deanfaidh é fheabhas cur ar bith don teanga. Tá fadhb is fior é a rá faoin teanga. Bíonn nios mó daoine in a conadh san gaeltacht ach níl moran ag usaid an galeige dar liomsa. Triocha blain ó shin d’fhan mé oiche in teach I Tirellan Heights I Gallaimh agus ba mhór an iontas orm a bhaint amach go raibh an teach san gaeltacht! Teastaionn uainn teoraim nua a chur ar na fíor gaeltactha. Ach fresin tá suim mór san teanga i aiteanna mar Loch Gorman agus tá an sui mag fás. Is iad na aiteanna a tuigim go mbeidh an teanga i mbaol má deanann an rialtas é easca an teanga a dhuiltaigh.

Is amhlaigh in a bhfuilimse in aghaigh Fine Gael maidir leis an pléan sin. Ni creidim go mbeidh an teanga in ann fas faoinn pléan agusní dopigh liom go mbeidh níos mó daoine ag caint trí Gaelige tar éis an athrú. Dar liomsa ta deacrachtaí agama ag leanuint le mó vota go dtí Fine Gaeltar eis an Lucht Oibre ar an lá mór ag deireadh an míosa. Tá 8 iarrathoir ag an partaí idir an Gallaimh thoir agus Muigh Eó. I measc na gaeltachtaí ceapaim go ndeanfaidh an pléan nua damaiste don phartaí san toghchán mar ciallóidh mná na tithe airegead sna coalistí na Gaelige.
Is soilear domsa go mbeidh Fine Gael i gcumhact I ceann cúpla miosa. Mura mbíonn an Lucht Oibre isteach leo, an bhfuil aon suim ar an Phairtí Sommerville & Ross no na neamhspleachai rud ag deanamh faoinn polasí FG sin? Sin ceist a fhagaim leatsa le freagra!

No comments: