Number of visits

Friday, May 29, 2009

An Toghchán Aituil in Loch Gorman 2009.


Is é an toghchán áitiúil seo an suimiúil againn anois i Loch Gorman. Tá seans le gach uile pairti dul chun chinn a dheanamh, ach amhain Fianna Fail. Tá gaoth ag seidú ar dhroim Fine Gael sna pollana naisiúnta. Tá an Lucht Oibre ag fás fresin. Ón taobh clé, an ceist mór againn na an mbeidh an toradh cheanna againn I Loch Gorman? Chun feachaint ar aghaidh caitheann tú feachaint ar ais go dtí an toghchan deireannach.
Í 2004 theip ar Fianna Fail suíochaní a cosaint. Ceaptar nach raibh an partí in ann suíochan eile a chiallaint ach anois tá ceisteanna faoi suiochan amhainn I Ceantar Guiare agus faoi suiochan eile í Ros Mhic Thuraim ar an Comhairle Contae. Bhí saghas seat bonus le Fine Gael agus thainig siad ar ais ón bás a bhí acu I 2002. Deirim saghas bonus mar cé go raibh vota mór don pairtí I Guaire bhí 5 iarrathoir ag iarraidh 4 suiochán a bhuacaint. Bhí 45% don votaí ach bhuaidh said ach suiochán amhainn. Anois tá triur iarrathoir ag an phairtí. Athrú eile na anuraidh d’fhág an Comhairleoir Jimmy Fleming Sinn Fein agus anois tá sé san rás ar fhoireann Fianna Fail. An raibh an rogha seo an glic? Tá sé faoi bhrú ó Bobby Ireton ón Lucht Oibre agus tuigim go bhfuil Bobby ag dul go h-an mhaith. Tá seans mor ar Bobby “saghas upset” le seoladh go dtí Brian Cowen. Má fhanann Ireton san rás agus má bionn sé in aghaidh iarrathoir ó Fhine Gael beidh Comhairleoir ar an contae ag an Lucht Oibre don cead uair ó am Brendain Corrish .

Chiall Ros Mhic Thuram suiochan go dtí Guaire agus tá FF faoi bhrú. Tá Ollie Somers ag rith ar son Loch Oibre. Tá John Dwyer ó SF slán agus I mo thuraim beidh an beirt FG comhleoirí in ann buachiant fresin. Ceapaim go bhfuil FF I troibloid mór anseo. An bhfuil said in ann coimead suiochan anseo tar eis an vota ard do bhí ag Sean Connick ach dha bhlian ó shinn? Má chailann siad an suiochan is é Ollie Somers I mo thuraim an fhear a mbeidh in ann é a togaint. Beidh Ollie ansa ag an deireanach count le seans maith.
Is é Innis Corthaidh i lar an contae. Tá seisir le togha anseo. Is maith chun eisteacht go dtí an radio aituil agus a cloisint le Pat Cody ag caint faoi rudaí I lar an contae ón Lucht Oibre. Iarrathoir laidir is ea é. I mo thuraim beidh an phairtí in ann suiochan ag bhucaint ar comhiarle an baile. Is é ceantar an mhór, Innis Corthaigh. Ó na sleibthe go dtí an mhuir. Ní suileann votaí anseo. Fhanann votaí san paroiste, Trasaíonn an vota thar line na phartí chun choimead an comhairlleoir aituil. De reir é sin is é nios easca le Fianna Fail choimead beirt do na comhairleoirí ach nios dheacar ag parity beag suiochan ag bhuacaint Tá ceist faoi suiochan amhainn ta seans ag Sean Doyle neamhspleach Sinn Fein, Pat Cody, Jackser Owens neamhspleach eile. Chaithim a adhmáil nílim cinte ach taim cinte go bhfuil Pat Cody fear go lufear an t-anim san todhcaí!
Agus chun criochnú Loch Gorman, Tá seacht suiochán anseo. Tá George Lawlor agus Ted Howlin ag rith sár campaign ansa. Creidim go bhfuil George in ann suiochan a bhuacaint. Cé hea le chialluint? Nílim é sin le fhreagrá. Tá me cinnte go mbeidh dha siochan leis an Luch Oibre. Tuigim go bhfuil an vota neamhspleach ag tuitim. Is cosuil go mbeidh ceann do na neamhspleachí faoi brú tar eis an taca a thug sé ag Fianna Fail. Nilim ach seachtain fagtha chun feachail cad a tharloidh. Duirt Harold Wilson uair amhain go raibh seacthain am gear I cursaí polituil, Fheicimid anois an fhíor é fós?

No comments: